maandag 10 december 2007

de tweede zin?

Na de eerste zin volgt de tweede. Hoe mooi de eerste zin ook bedacht is, als echte binnenkomer, er moet toch ook een tweede zin komen, een paragraaf, een hoofdstuk, een scriptie...

- vraag een schrijver waar hij mee bezig is: 'met een nieuw boek...'
- vraag een hoogleraar wat hij minimaal een keer per jaar moet leveren: 'een artikel...'
- vraag een kind wat hij schrijft: 'mijn letter...'
- ...en vraag een student wat hij schrijft: 'ik ben bezig met mijn scriptie maar na de eerste zin wil het niet erg opschieten...'


Een kind leert eerst letters en dan al snel om de woorden aap, noot, mies te schrijven. Later worden het zinnen en ergens op de basisschool 'een opstel.'

Bedenk eens als je spreekt, dan zijn dat geen losse woorden of prachtige volzinnen... maar een samenhangend stel van korte, duidelijke zinnen die samen een boodschap overbrengen, een heel kort opstel als het ware. Waarom schrijf je ook niet op die manier? Ervaren schrijvers maken een boek of een rapport of een artikel en dat hebben ze in hun hoofd, het moet alleen nog (ook voor ervaren mensen met bloed, zweet en tranen) opgeschreven worden. Dat doen ze niet met letters, niet met woorden, noch met zinnen. En ook niet met hoofdstukken. Ervaren schrijvers produceren alinea's!

ofwel:

vecht niet langer met losse woorden, worstel niet langer met moeilijke zinnen, zoek nooit meer naar de tweede zin... probeer je betoog te vangen in enkele samenhangende zinnen: in een alinea.

Alinea betekent letterlijk 'naar een nieuwe regel' en dat is een definitie die alleen typografisch van belang is. Een alinea draait om een korte kernachtige zin waarin het thema van de alinea wordt aangegeven. Met zinnen ervoor of erna wordt deze kernzin uitgewerkt, voorzien van een voorbeeld, verduidelijkt met gegevens, voorzien van toelichting of analyse/conclusie.

Ter lering bekijken we even de voorgaande alinea: de kernzin is de tweede zin: Een alinea draait om... de eerste zin is de binnenkomer: Na al dat gepraat wil je wel eens weten wat een alinea is en deze eerste zin geeft een definitie maar ook weer niet! Het is een prikkel om verder te lezen. De laatste zin is de uitwerking.

Ter lering bekijken we ook de alinea die begint met 'Bedenk eens...' De kernzin is cursief: 'Ervaren schrijvers produceren alinea's!' De slotzin. In de zinnen die daaraan vooraf gaan wordt de lezer gebracht naar die conclusie, eerst met een verhaaltje over spreektaal dat iedereen zich wel kan voorstellen. Dan een grote stap naar de wereld van de broodschrijvers, met enkele zinnen hoe die het niet doen. En dan ineens de conclusie die teruggrijpt op de eerste zin waarin eigenlijk een definitie staat van een alinea 'een samenhangend stel van korte, duidelijke zinnen die samen één boodschap overbrengen.

Bestudeer de opbouw van dit verhaal: ik heb geprobeerd de oplossing = alinea zo lang mogelijk niet te noemen. Dan moet ik dat ook in de titel vermijden. Na mijn stukje over de eerste zin is 'de tweede zin?' als titel wel aantrekkelijk. Maar dan moet ook ergens in de tekst het antwoord staan op de vraag die in de titel is gesteld: zoek nooit meer naar de tweede zin maar schrijf een alinea!

donderdag 15 november 2007

strategische aanpak van organisatieproblemen

Mijn bibliotheek staat vol met boeken over "strategisch management" kennelijk is er veel over te schrijven. Als ik al mijn gelezen en/of gekochte boeken ook alleen al over dit onderwerp bewaard zou hebben... er zou in mijn huis geen plaats meer zijn. Maar er zijn boeken die blijven. Die gaan niet in de tweedehands verkoop. Zo is er de praktijk van strategisch personeelsmanagement. Ik heb de uitgave van 1990, nog steeds en blijvend de moeite waard omdat er - uitgewerkt - een systeem wordt gegeven om (strategische) organisatieproblemen (strategisch) te analyseren, aan te pakken en op te lossen.

Lees in plaats van personeelsmanagement, marketingmanagement, financieelmanagement, logistiekmanagement of wat al niet en het boek blijft gewoon van belang! Want het gaat om de methode! Een belangrijke eis voor een bachelorstudent is 'transfer:' ideeën van elders toepassen op de eigen situatie, dit is een kans om dat aan te tonen!

De auteurs beginnen met een analyse. Daarvoor gebruiken ze het 'klaver zes' model. Er is een voorbeeld uitgewerkt van een middelgroot bedrijf... de aandachtige lezer merkt dat in nog geen twee A4-tjes voor eenieder duidelijk is wat voor bedrijf het is en waar de problemen liggen. Tot nu toe hebben wij dat bedrijfsanalyse genoemd! Ofwel: in enkele pagina's moet jij dat ook kunnen schrijven!

Dan volgt een deel dat we zouden kunnen noemen missie/visie: wat willen we eigenlijk en hoe kunnen we de (kritische) succesfactoren formuleren, met ook weer een heel duidelijk voorbeeld, dit keer van een automatiseringsbedrijf. Dat hebben wij tot nu toe centrale vraag genoemd... Ook weer: hooguit twee A-4!

Vervolgens komt de vraag: wat kan vanuit de verschillende werkterreinen van personeelsmanagement (met transfer; logistiek management, financieel management, marketing management, algemeen management, office management...) bijgedragen worden aan de oplossing van het probleem? Wij noemen dat deelvragen...

Gisteren had ik een spreekuurgesprek met M en haar scriptie gaat over administratieve organisatie. Het bedrijf heeft in het kader van een strategische samenwerking/fusie onlangs opnieuw de missie en de visie geformuleerd... WAT is van daaruit geredeneerd de eis aan de administratieve organisatie, OF HOE kan de administratieve organisatie bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen, missie, visie. Wat zijn de eisen? Problemen op te lossen? Vragen te stellen?

Wat zijn de eisen die vanuit een oogpunt van bestuurlijke informatievoorziening aan de administratieve organisatie worden gesteld? Wat zijn de eisen en vragen die vanuit de marktpositie worden geformuleerd? Wat leert in dit geval de value chain over de verschillende stappen en knelpunten daarin en eisen daarvoor: deelvragen!

Als vanzelf krijgt M dan een rode lijn van oorspronkelijke probleemstelling via analyse tot centrale vraag: alles hangt met elkaar samen, wat er niet mee te maken heeft is overbodige informatie en hoort niet in de analyse thuis... schrappen!

1066

zoeken op internet

Een aantal tips over zoeken op internet.

Ik werk altijd met google®, maar ik weet dat er veel mensen bezwaar hebben tegen dat programma omdat zoekopdrachten op de een of andere manier bewaard worden.

Er zijn verschillende zoekmachines die privacy "garanderen," ik zet het tussen aanhalingstekens want wie op het web zit laat sporen na. Hoe dan ook. ixquick is een bekende metazoekmachine (gebruikt meerdere zoekmachines en google niet).

Ook scroogle verwijderd na enige tijd de zoekopdrachten.

Als je zoekt met google en je hebt precies gevonden wat je zocht: klik dan altijd even aan "gelijkwaardige pagina's." Dit is vooral handig als je 'de' vondst hebt gedaan die niet op plaats één staat.

Voelspriet heeft een google documentenzoeker, erg handig als je op zoek bent naar documenten in een bepaalde opmaak.

Zojuist al genoemd: voelspriet een nederlandse zoekmachine met heel veel handige zoekmogelijkheden.

Iets minder functionaliteit heeft soople, maar daar vind ik de opmaak overzichtelijker van.

Als volgens de zoekmachine de informatie er nog wel is, maar de pagina is verdwenen... dan zijn er twee mogelijkheden. De makkelijkste is om te kijken in de "cache" van google.

Veel oude informatie staat in de waybackmachine van het internet archief... een waarschijnlijk hopeloze poging om heel het internet vast te leggen, maar het werkt wel!

1065
onderzoek kwijt

In de Spits van 8 november 2007 lees ik dat een student uit Arnhem zijn laatste versie afstudeeronderzoek kwijt is. Het stond op een USB stick en die ligt nu ergens in een trein of in een grote afvalzak of op een berg bij de vuilverbranding... En dan boft hij nog dat de informatie niet in verkeerde handen is gevallen.

Een simpele tip om te back-uppen: mail je scriptie naar jezelf en/of naar een goede vriend/in.

update: overigens zag ik toevallig gisteren weer tientallen sites en weblogs van studenten die hun scriptie schrijven in een (beperkt toegankelijke) site of weblog, dat geldt ook - kennelijk - voor popdossiers en dergelijke. Zelf zou ik dat laatste niet direct doen... je weet toch nooit of het inderdaad verborgen blijft.

Op de site 'bachelorscriptie' staat een stukje over infrastructuur op PC, daarop staan meer tips. Vergeet nooit: een USB stick is heel handig als back-up en dan ook om bestanden te transporteren. Maar gebruik een USB stick nooit om je werkbestanden uitsluitend daar op te slaan!

469