Lees in plaats van personeelsmanagement, marketingmanagement, financieelmanagement, logistiekmanagement of wat al niet en het boek blijft gewoon van belang! Want het gaat om de methode! Een belangrijke eis voor een bachelorstudent is 'transfer:' idee├źn van elders toepassen op de eigen situatie, dit is een kans om dat aan te tonen!

De auteurs beginnen met een analyse. Daarvoor gebruiken ze het 'klaver zes' model. Er is een voorbeeld uitgewerkt van een middelgroot bedrijf... de aandachtige lezer merkt dat in nog geen twee A4-tjes voor eenieder duidelijk is wat voor bedrijf het is en waar de problemen liggen. Tot nu toe hebben wij dat bedrijfsanalyse genoemd! Ofwel: in enkele pagina's moet jij dat ook kunnen schrijven!

Dan volgt een deel dat we zouden kunnen noemen missie/visie: wat willen we eigenlijk en hoe kunnen we de (kritische) succesfactoren formuleren, met ook weer een heel duidelijk voorbeeld, dit keer van een automatiseringsbedrijf. Dat hebben wij tot nu toe centrale vraag genoemd... Ook weer: hooguit twee A-4!

Vervolgens komt de vraag: wat kan vanuit de verschillende werkterreinen van personeelsmanagement (met transfer; logistiek management, financieel management, marketing management, algemeen management, office management...) bijgedragen worden aan de oplossing van het probleem? Wij noemen dat deelvragen...

Gisteren had ik een spreekuurgesprek met M en haar scriptie gaat over administratieve organisatie. Het bedrijf heeft in het kader van een strategische samenwerking/fusie onlangs opnieuw de missie en de visie geformuleerd... WAT is van daaruit geredeneerd de eis aan de administratieve organisatie, OF HOE kan de administratieve organisatie bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen, missie, visie. Wat zijn de eisen? Problemen op te lossen? Vragen te stellen?

Wat zijn de eisen die vanuit een oogpunt van bestuurlijke informatievoorziening aan de administratieve organisatie worden gesteld? Wat zijn de eisen en vragen die vanuit de marktpositie worden geformuleerd? Wat leert in dit geval de value chain over de verschillende stappen en knelpunten daarin en eisen daarvoor: deelvragen!

Als vanzelf krijgt M dan een rode lijn van oorspronkelijke probleemstelling via analyse tot centrale vraag: alles hangt met elkaar samen, wat er niet mee te maken heeft is overbodige informatie en hoort niet in de analyse thuis... schrappen!

1066